Những thông số đo được Quan trắc Online

    QUAN TRẮC ONLINE ĐO ĐƯỢC NHỮNG THÔNG SỐ NÀO?

    Để hiểu rõ hơn về quan trắc online, Môi trường TNT xin đưa ra những kiến thức hiểu biết về những thông số mà Quan trắc Online có thể đo được. Như chúng ta đã biết sau khi có được nước thải hệ thống quan trắc sẽ tiến hành  nhiệm vụ phân tích mẫu nước và cho ra các chỉ tiêu sau:
 • 1. pH (2-12)Lấy mẫu quan trắc online
 • 2. Oxi hòa tan DO ( 0 -25 mg/l)
 • 3. Tổng chất rắn lơ lửng TSS( 0 – 30 000 mg/l)
 • 4. COD online (0 – 10 000 mg/l)
 • 5. BOD online ( 0 -200 000 mg/l)
 • 6. Độ màu Color analyzer ( 0-1 000 Pt-Co)
 • 7. Ammonia (0 -1 000 mg/l)
 • 8. Aminium ( 0-1 000mg/l)
 • 9. Nitrate, Nitrite ( 0-100 mg/l)
 • 10. Nitơ tổng TN ( 0-200 mg/l)
 • 11. Phosphate tổng TP ( 0-50 mg/l)
 • 12. TOC ( 0 -20 000 mg/l)
 • 13. Coli, Coliform
 • 14. Độ đục (0 -100 NTU)
 • 15. Clor dư, Clor TỔng Free Chlorine ( 0-5 mg/l)
 • 16. Độ dẫn điện Conductivity (0-200 µS/cm)
 • 17. Độ mặn Salinity (2-92 ppt)
 • 18. Tổng chất rắn hòa tan TDS ( 0-9999 mg/l)
 • 19. Độ cứng Hardness (0 – 1 000 mg/l)
 • 20. Độ kiềm Alkalinity (0-500 mg/l)
 • 21. Mangane ( 0.005-15 mg/l)
 • 22. Sắt Fe ( 0.005-5 mg/l)
 • 23. Nhôm Al (0.005-2 mg/l)
 • 24. Dầu trong nước Oil-In-Water
 • 25. Các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn)
 • 26. Lưu lượng kênh hở Open Channel Flow
Máy lấy mẫu và quan trắc online

    Các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước thải sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực công nghiệp. Một số chỉ tiêu cơ bản đối với nước thải: COD (Nhu cầu Oxy hóa học), TSS (Tổng chất rắn lơ lửng), pH, độ màu, Nitơ, Phospho, Clor dư, Ammoniac, Photphat, Nitrate, TDS, DO… Ngoài các chỉ tiêu cơ bản, các trạm quan trắc nước thải tự động còn có thể đo được hầu hết các chỉ tiêu phức tạp như: Kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn), thủy ngân, xyanua…

    Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 • logo môi trường TNT

 • Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Môi trường TNT Việt Nam
 • Trụ sở: Số 20, Ngõ 23/11 Nguyễn Phúc Lai, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
 • ĐT: 04.6292.3536   Hotline: 0989.132.662
 • Email: baovemauxanh@gmail.com