Trang chủ‎ > ‎Tin môi trường‎ > ‎

Minh bạch công tác giám sát môi trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

đăng 01:02, 4 thg 4, 2020 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 01:02, 4 thg 4, 2020 ]
    Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo môi trường lên hàng đầu song song với công tác sản xuất điện. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trong Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, gồm 02 tổ máy turbine hơi, sử dụng nhiên liệu than với công suất thiết kế là 1.244 MW (2 x 622MW), phát điện và truyền tải lên lưới điện Quốc gia.

    Nhà máy đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục đối với khí thải, bao gồm các thông số: lưu lượng, bụi, NOx, SOx, CO, nhiệt độ, O2, áp suất khí thải và đã thực hiện truyền các thông số này về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận theo Thông báo số 1156/NĐVT-KT ngày 24/5/2018.
Các thông số quan trắc online khí thải

    Đồng thời, hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải và nước làm mát cũng đã được lắp đặt và truyền tín hiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận để phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các thông số quan trắc tự động liên tục khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được truyền trực tiếp 24/24 giờ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

    Các hệ thống quan trắc môi trường online về khí thải, nước thải, nước làm mát đều làm việc ổn định, liên tục 24/24 giờ, đảm bảo tính chính xác. Hình ảnh camera quan sát bãi xỉ, các thông số quan trắc đều được truyền trực tiếp về Tổng Công ty Phát điện 3, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, để đơn vị cùng các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

    Trong thời gian vừa qua, hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được huy động vận hành liên tục, chất lượng khí thải của Nhà máy luôn đảm bảo. Kết quả theo dõi, đánh giá các thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải của Nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép, các giá trị đo được trung bình trong các ngày như sau: nồng độ SOx ở khoảng từ 73 đến 146 mg/Nm3 (giới hạn cho phép là 420 mg/Nm3; hàm lượng NOx thường ở khoảng từ 199 đến 263 mg/Nm3 (giới hạn cho phép là 840 mg/Nm3); hàm lượng bụi trong khói thải là từ 18 đến 87 mg/Nm3 (giới hạn cho phép là 148 mg/Nm3).

Thông số quan trắc online nước thải

    Ngoài ra, định kỳ hàng quý Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thuê đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu đo đạc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo chương trình quan trắc được quy định của Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và Giấy xác nhận hoàn thành thành các công trình bảo vệ môi trường.

    Hiện Công ty đang triển khai thực hiện các hạng mục môi trường bổ sung theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Triển xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, lắp đặt bổ sung một số thông số quan trắc môi trường online theo yêu cầu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành.

    Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, quản lý, bảo dưỡng, nghiên cứu, cải tiến thêm các thiết bị, công nghệ để hệ thống đảm bảo công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn nữa.

    Đồng thời, công ty cũng phát động các phong trào trồng cây, vệ sinh làm đẹp cảnh quan trong và xung quanh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tiếp tục tăng cường mật độ trồng và bổ sung cây xanh, thảm cỏ cho toàn bộ khu vực Nhà máy và bãi xỉ, hướng đến sản xuất ngày càng xanh và thân thiện với môi trường.

    Nguồn: tuoitre.vn/minh-bach-cong-tac-giam-sat-moi-truong-nha-may-nhiet-dien-vinh-tan-2-20200402104152271.htm