Trang chủ‎ > ‎Tin môi trường‎ > ‎

Bình Dương phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững

đăng 01:27, 4 thg 4, 2020 bởi Trần Ngọc Toàn   [ đã cập nhật 01:28, 4 thg 4, 2020 ]
    Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã tích cực, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020. Đặc biệt, Sở đã tập trung triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
    Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết, để góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, nhất là thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Sở đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý về TN&MT giữa Sở với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã để đảm bảo chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp tình hình thực tiễn; đồng thời, Sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với duy trì thực hiện xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” và công tác dân vận chính quyền.

Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương

    Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính do Trung ương, Bộ TN&MT công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để rà soát và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương công bố theo quy định; đảm bảo cập nhật, công bố, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính kịp thời, thống nhất, đồng bộ trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Sở thường xuyên đẩy mạnh rà soát và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về ngành TN&MT.

    Sở TN&MT Bình Dương cũng tập trung thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, cử công chức chuyên môn làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo hiệu suất làm việc của cơ quan, đáp ứng yêu cầu về năng lực để hướng dẫn, xử lý công việc và giao tiếp với nhân dân; phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp với Bưu điện trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Mặt khác, Sở TN&MT còn thực hiện nghiêm túc quy định về gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn.

    Quản lý chặt chẻ nguồn lực đất đai
    Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay, Sở cũng triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ đất đai, khắc phục tình trạng lãng phí đất đai hoặc sử dụng sai mục đích; đẩy mạnh quản lý đất đai, nhất là đất công và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện và tổng kết báo cáo kết quả hàng năm theo Đề án 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; rà soát thu hồi đất công cho thuê, mượn hết thời hạn, sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

    Năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương tập trung phối hợp tháo gỡ vướng mắc, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, Sở có giải pháp công bố, công khai các thông tin về đất đai, quy hoạch sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận đất đai, gia tăng các cơ hội thu hút đầu tư sau khi tỉnh Bình Dương tổ chức thành công các sự kiện WTA, Horasis. Ngoài ra, Sở TN&MT nghiên cứu, dự báo xu hướng chuyển dịch đầu tư trong thời gian tới

    Sở TN&MT Bình Dương còn thực hiện phân cấp và có chính sách đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành trong các khâu xác định giá trị quyền sử dụng đất, đảm bảo thực hiện đúng phương pháp, quy trình và theo quy định, nhằm chống thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước từ lợi ích chênh lệch giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do quy hoạch hoặc các dự án hạ tầng đem lại; phối hợp nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các công cụ, giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.

    Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai các dự án nhà ở đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất mà chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; không để tái diễn tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

    Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường
    Đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Bình Dương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Sở TN&MT tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, xử lý nghiêm, triệt để tình trạng khai thác rừng bất hợp pháp, khai thác tài nguyên, khoáng sản... trái phép trên địa bàn.

    Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phối hợp với Sở TN&MT TP.HCM thực hiện Kế hoạch số 4250 ngày 7/5/2018 về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng ranh địa giới hành chính giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020. Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương còn tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và đề xuất các giải pháp để nâng cao công tác phân loại các chất thải rắn, hạn chế các chất thải ra môi trường và thu gom các chất thải còn giá trị để tái chế.

    Cùng với đó, Sở đã tăng cường giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và khoáng sản; quan trắc thường xuyên các công trình quan trắc nước dưới đất của tỉnh; yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera trạm cân đầu vào và các chủ đầu tư có khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô lớn hơn 200m3/ngày phải lắp thiết bị quan trắc tự động và kết nối dữ liệu về Sở. Ngoài ra, Sở TN&MT thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng để hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp có ý thức hơn trong sử dụng tiết kiệm tài nguyên và sẵn sàng ứng phó sự cố do biến đổi khí hậu hoặc tác nhân bên ngoài gây ra.

    Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ
    Theo lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trên cơ sở kết quả đã thực hiện được trong giai đoạn 1 của Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngành TN&MT tỉnh Bình Dương”, Sở đã triển khai các bước tiếp theo trong giai đoạn 2 của Dự án; trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án điều tra, xây dựng bản đồ giá đất và cơ sở dữ liệu giá đất áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương. Sở TN&MT đã xây dựng thử nghiệm trên địa bàn TP. Thuận An. Ngoài ra, Sở TN&MT còn triển khai xây dựng phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất trực tuyến cho tổ chức, cá nhân truy cập.

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời trong công tác giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và khoáng sản, thông qua việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động và truyền kết nối dữ liệu về Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường của Sở. Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động của các trạm quan trắc nước thải tự động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định liên quan đến việc lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động.

    Sở TN&MT Bình Dương hiện đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo Kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của Sở; đẩy mạnh rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tập trung cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của Sở TN&MT và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực TN&MT.

    Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 đáp ứng triển khai hiệu quả Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Bình Dương, gắn với xây dựng, triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; hoàn thiện, đơn giản hóa quy trình luân chuyển hồ sơ trên mạng để đảm bảo thời gian giải quyết đúng, trước hạn; phối hợp xây dựng quy trình điện tử đối với các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Sở.

    Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn/binh-duong-phat-huy-nguon-luc-tai-nguyen-va-moi-truong-phuc-vu-phat-trien-ben-vung-302316.html